Smart Cities Conference

 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Administrație Publică, Grupul de
cercetare „Dezvoltare și Planificare Urbană” a organizat Conferința „Smart Cities”, ediția a VI-a, ce a avut
loc în perioada 6-7 decembrie 2018, în Bucureşti, România. Participarea la conferință a fost deschisă cadrelor
didactice, factorilor de decizie, practicienilor, cercetătorilor și studenților din toate ariile științelor
administrative și nu numai. A fost incurajata totodată și participarea specialiștilor din administrația publică
românească.
TEMATICI ABORDATE
Lucrările trimise către publicare s-au concentrat, în special, pe următoarele aspecte, nefiind limitate doar
la acestea: e-guvernare, e-democrație, inovare socială, planificare și dezvoltare urbană, științe juridice,
politici publice, management public, sociologie urbană. Lista mai poate cuprinde şi studii de integrare
europeană, economie, mediu, sănătate, comunicare, arhitectură, cibernetică şi multe alte domenii.